Všeobecné obchodní podmínky

O své klienty pečuji s láskou. Níže najdeš všeobecné obchodní podmínky.

22. 8. 2022

Prosím, přečti si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzuješ, že ti byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že ses seznámila s našimi obchodními podmínkami, a že jim plně rozumíš a souhlasíš s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikej.


1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická či právnická osoba.m se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek 


Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí

Kamila Mládková

IČO: 10869239

Tato společnost je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech: www.kamilamladkova.cz


2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.


3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.


4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.


5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.


6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.


Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe.com, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti Stripe.com.


7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou - zasláním e-mailu na adresu podpora@kamilamladkova.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.


Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou - zasláním e-mailu na adresu podpora@kamilamladkova.cz Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.


8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.


9. Reklamace - nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese podpora@kamilamladkova.cz.


10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.


11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem amerického státu Delaware. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v Delaware.


12. Zřeknutí se zodpovědnosti

Produkty přibližují názory a postoje autora. Byť jsou vzdělávacího a informačního charakteru, pro lepší porozumění dané problematice ve výživě, o zdraví a prevenci, apod., v žádném případě se nejedná o doporučené lékařské poradenství či rady.

Svůj zdravotní stav bys vždy měl/a konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, který je obeznámen s Tvým konkrétním stavem.
Autor nenese žádnou odpovědnost vůči žádné osobě za zranění, poškození či jakoukoli ztrátu, kterou by čtenář/klient mohl utrpět jako přímý či nepřímý důsledek toho, že se držel rad či doporučení uvedených v tomto produktu či v jakýchkoli dalších navazujících programech.


Využití obsažených informací je na uvážení čtenáře/klienta a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. Jde o moje několika leté zkušenosti, desítky přečtených knih, vzdělávacích programů a studií. Přesto tyto informace nejsou, a ani nemohou být individuálním řešením pro každého. Jeho obsah nelze vykládat jako poradenství pro konkrétní situaci anebo osobu. 


Jakékoli nabité informace zde či jinde by neměly být aplikovány bez konzultace s tvým lékařem.


Děkuji za tvou důvěru a těším se na další setkání s Tebou!

~ Kamila ~