Ochrana osobních údajů (GDPR)

O své klienty pečuji s láskou. Níže najdeš jak údaje chráníme, a jaká práva máš v souvislosti s GDPR. Pokud ti nebude cokoliv jasné, obrať se na mě.


22. 8. 2022

S tvými osobními údaji vždy zacházím s respektem a péčí

V případě, že jsi naším zákazníkem, odběratelem novinek anebo návštěvníkem webu, svěřuješ nám své osobní údaje. Tyto údaje jsou zpracované v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

  • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví;
  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa;
  • citlivé údaje, jako např. údaje o zdravotním stavu;
  • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.


Kdo je správce?

Provozovatelem na účely zpracování osobních údajů je:


Kamila Mládková

IČO: 10869239

Tato společnost je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webu: www.kamilamladkova.cz. Vůči tvým osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem či po jak dlouhou dobu.


Kontaktní údaje

Pokud se na nás budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš nás kontaktovat na e-mail: podpora@kamilamladkova.cz
Provozovatel nakládá s tvými osobními údaji tak, jak je uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce tvých osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • ​plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • ​umožníme ti a budeme tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Na webových stránkách www.kamilamladkova.cz máš možnost dobrovolně zadat a odeslat své osobní údaje přes různé sběrné, přihlašovací anebo registrační formuláře.

  • Přes tyto formuláře, poskytování služeb a plnění smlouvy zpracováváme tvé osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu či jiného zboží.
  • ​Vedení účetnictví - jsi-li zákazníkem, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • ​Marketing - zasílání newsletterů tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jsi-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že tě naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejsi naším zákazníkem, zasíláme ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžeš odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 


Cookies

Při procházení webových stránek www.stravoukezdravi.cz, www.plantslimproject.cz, www.kamilamladkova.cz zaznamenáváme tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu ti můžeme nabídnout ještě lepší služby.


Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. Vzhledem k tomu, že i tyto údaje patří pod osobní údaje (online identifikátory), pracujeme s nimi s potřebnou opatrností a zvýšenou starostlivostí.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.


Předání osobních údajů třetím osobám

Na webových stránkách www.kamilamladkova.cz jsou používané i cookies třetích stran (v souladu s GDP), které slouží k sledování návštěvnosti webové stránky, personalizaci a zlepšení uživatelského komfortu:

Měření návštevnosti (Google analytics)


Hosting webu (Wedos.com, Webnode)

Personalizace reklam (Google adwords, Instagram a Facebook)

Sběr emailových adres (ActiveCampaign.com)

Přihlašovací formuláře a průzkumy (surveyfunnel.io)

Platební brána (Stripe.com)

Facebook pixel


Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme ti však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.


Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj nás prostřednictvím e-mailu: podpora@kamilamladkova.cz

Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 30 dní, jaké tvé osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.


Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracováváme tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování.
Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.


V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budeme informovat na e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajůPokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení, e-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasíláme jsi-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejsi, posíláme ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


Mlčenlivost

Dovolujeme si tě ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na této stránce.
Tyto zásady jsou platné od 22. 8. 2022.


Děkuji za tvou důvěru a těším se na další setkání s tebou! 

~ Kamila ~